Goudsepotpourri.nl

Advent

Ik zie, Ik zie...

Gedichtje eerste advent:

Ik zie ik zie wat jij niet ziet.

Geloof het wel, geloof het niet.

Ik zie een kudde schapen

de herder loopt vooraan.

Hij draagt een heel klein lammetje

Hij weet waar Hij moet gaan.

 

Gedichtje tweede advent:

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

geloof het wel, geloof het niet.

Ik zie een mooie tafel.

met wijn en brood hier staan.

Je hoeft niet te betalen

want dat heeft Jezus al gedaan.

 

Gedichtje derde advent:

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

geloof het wel, geloof het niet.

Ik zie een heel klein kindje

daar liggen in een stal

Hij kwam bij mensen wonen

de Schepper van 't heelal.

 

Gedichtje vierde advent:

Ik zie ik zie wat jij niet ziet

geloof het wel, geloof het niet.

Ik zie een open hemel

daar in de donkere velden.

Een engel komt daar melden

wat profeten al vertelden.

Verwondering

Gedichtje eerste advent:

Ik sta hier in verwondering

'k weet niet hoe u het vindt

Ik ben een kind, ja heel gewoon

maar toch een koningskind.

'k Hoor bij het Hemels koninkrijk,

Gods rijk dat komen zal.

Ik hoor bij Koning Jezus,

geboren in een stal.

 

Gedichtje tweede advent:

Ik sta hier in verwondering

en voel mij heel erg klein.

De engel zei:" Gezegende,

de Heer zal met je zijn."

Hij, waarop zolang is gewacht

Hij komt op aarde neer.

'Maria, jij gezegende,

wordt moeder van je Heer.

 

Gedichtje derde advent:

Ik stond daar in verwondering

en voelde mij heel klein.

Ik, moeder van de Redder?

Dat kan toch niet zo zijn?

Toch zal ik het geloven

de Here staat mij bij.

Ja, in mij komt Hij wonen,

Hij zal mijn kindje zijn.

 

Gedichtje vierde advent:

Ik sta hier in verwondering

van binnen ben ik stil.

Johannes moet hij heten,

zoals de Heer het wil.

Ik kan het niet bevatten

nu mag ik vader wezen.

Ik kan alleen nog zingen

De Here zij geprezen.

Hoop

Gedichtje eerste advent:

(Bij Jesaja 64.)

Honger, ziekte, veel verdriet

het lijkt wel of U het niet ziet.

Het is zo donker om ons heen,

laat deze wereld niet alleen.

Ja, dit is waarop wij hopen,

Heer, scheur Uw hemel open!

Ik was er al de hele tijd

met mijn armen, naar jou, uitgespreid.

 

Gedichtje tweede advent:

(Bij Micha 4)

Een land van melk en honing

waar Jezus heeft Zijn woning.

Een stad daalt uit de Hemel neer,

de stad van Jezus, onze Heer.

Ja dit is waarop wij hopen, Heer

kom toch snel uit Uw Hemel neer.

Ik wacht nog, heb geduld

totdat heel mijn huis is gevuld.

 

Gedichtje derde advent:

(Bij Jesaja 9)

En zie een schitterend licht

het straalt ons in 't gezicht.

Over een zoon wordt ons verteld;

Wondbare raadsman, Goddelijke held,

Vredevorst, eeuwige Vader

gaat Uw Hemel open? Komt U al nader?

Ik kwam en Ik kom weer.

aan Mijn rijk komt dan geen einde meer.

 

Gedichtje vierde advent:

(Bij Micha 5)

Betlehem een dorp zo klein,

Zal het hier gebeuren, moeten we hier zijn?

Komt hier Hij die heersen zal?

Wordt Hij hier geboren? Hier staat alleen een stal.

Hij die zal zijn als een Herder van schapen,

moet Hij als een Lam in een stal liggen slapen?Ja, in dit dorp zal de Hemel open gaan!

Ga mee naar Betlehem! Daar zal Zijn kribbe staan!